طرح درس مقطع کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

طرح درس مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

نام درس نظری
تاریخ به روز رسانی
اختلالات آواشناختی و واج‌شناختی شهریور 99
اختلالات اکتسابی زبان  بهمن 400
آزمایشگاه گفتار و زبان   شهریور 400
آمار و روش های پژوهش پیشرفته شهریور 99
روند طبیعی پردازش گفتاردرمانی شهریور 99
گفتاردرمانی در اختلالات روانی گفتار  بهمن 1400
اختلالات صوت  بهمن 400
عصب روانشناسی زبان  شهریور 400
اندازه گیری، ارزشیابی و آزمون سازی اسفند99
پژوهش موردی شهریور 400
نگارش متون علمی و پژوهشی شهریور 400
سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي  مرداد 99
روانشناسی رشد وتکامل  فروردین 400
اختلالات زبان در دوزان رشد  شهریور 400
 گفتاردرمانی در اختلالات صداهای گفتار  شهریور 400
گفتاردرمانی در اختلالات طیف اوتیسم  شهریور 400
 گفتاردرمانی در اختلالات تکاملی خواندن و نوشتن  شهریور 400
آمار زیستی  شهریور400
 گفتاردرمانی در اختلالات ارتباطی ناشی از شکاف کام و ناهنجاریهای جمجمه ای چهره ای  بهمن 400
اختلال تکاملی زبان  بهمن 400