مدیر گروه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام ونام خانوادگی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

سرکار خانم دکتر حمیده قائمی


 

سمت

 

مدیر گروه گفتاردرمانی

مدرک

 

دکترای گفتاردرمانی

راه های ارتباطی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پیراپزشکی، گروه گفتاردرمانی

تلفن: 38846710 داخلی 355