کوریکولوم آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه آموزشی (کوریکولوم) گروه گفتاردرمانیا


 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی گفتاردرمانی (تاریخ تصویب 97/04/24)

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد گفتاردرمانی (تاریخ تصویب 85/10/9)