حوزه فعالیت های پژوهشی اعضا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • هیات علمی

حوزه فعالیت های پژوهشی

 

 جناب آقای دکتر داوود سبحانی راد

     

  •  ارزیابی و درمان اختلالات اکتسابی زبان
  •  ارزیابی و درمان اختلالات بلع

 

 

 سرکار خانم دکتر فاطمه حارث آبادی

 

  •  اختلالات رشدی زبان و آزمون سازی

 

سرکار خانم دکتر قائمی

 

  •  تشخیص، ارزیابی و درمان اختلالات صوت
  • ارزیابی و درمان مشکلات تغذیه و اختلالات گفتار و زبان در کودکان شکاف کام و لب

 

سرکار خانم دکتر مالکی

 

  • الگوهای طبیعی رشد گفتار و زبان
  • الگوهای طبیعی پردازش زبان در کودکان و بزرگسالان و رابطه بین حوزه های زبانی و شناختی (به طور خاص حافظه)
  • ختلالات زبانی دوران رشد