تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اطلاعات تماس

 

آدرس: مشهد،وکیل آباد،بلوارباهنر،ضلع شمالی دانشگاه فردوسی  دانشکده  پیراپزشکی طبقه دوم واحد  312

کد پستی:  9177948964

 

فکس:  05138846728

 

تلفن تماس: 05138846715

 

     داخلی353 ( مدیرگروه: آقای دکتر سبحانی)

    داخلی 355  ( خانم دکتر قیومی)

     داخلی 357 ( خانم دکتر حارث آبادی)

    داخلی 354 ( خانم دکتر قائمی )

 

     داخلی 356 ( کارشناسان گروه گفتاردرمانی: خانم شریفیان، خانم میرزاوی، خانم نهبندانی، خانم حشمتی و خانم عرفانی)

 

 

 

    داخلی 129 (کارشناس آموزشی گفتاردرمانی- خانم ماکوئیان)

 

 

آدرس پستی گروه

 

آدرس پستی : مشهد، وکیل آباد، بلوار باهنر ضلع شمالی دانشگاه فردوسی دانشکده پیراپزشکی ظبقه دوم واحد 312

کد پستی: 9177948964

وب سایت : http://sptherapydept.mums.ac.ir

 

پست الکترونیک:DSpeech@mums.ac.ir

 

نقشه دسترسی به دانشکده علوم پیراپزشکی

 

نقشه دسترسی به گروه