جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد "آقای شهریار زینایی" در تاریخ 1400/10/27 در محل سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی ساعت 12 با حضور ریاست محترم دانشکده، اساتید راهنما، مشاور و داور برگزار گردید.