ژورنال کلاب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فهرست ژورنال کلاب های گروه گفتاردرمانی

 

سمینارهای علمی گروه گفتاردرمانی

نیمسال اول97-98

 

سخنران

عنوان

تاریخ

خانم دکتر حارث آبادی

آموزش‌واژگان به‌کودکان دارای افت‌شنوایی در دوره‌ی پیش‌دبستانی

25/7/97

خانم دکتر قیومی

درمان خطاهای گفتاری بی‌ثبات

30/8/97

خانم دکتر مالکی

دیابت در کودکان و تاثیرات آن بر توسعه مهارت‌های شناختی و زبانی

28/9/97

خانم حسینی

درمان اتیسم

24/11/97

 

 

سمینار های علمی گروه گفتاردرمانی

سال 96-97

 

سخنران

عنوان

تاریخ

خانم دکتر  قیومی

توانبخشی صدا در بیماران لارنژکتومی

30/1/96

خانم دکتر حارث آبادی

10 اصل تسهیل دستور زبان در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

SLI))

27/2/96

آقای دکتر دشته له ای

درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون

24/3/96

خانم رضایی

بهبود توانایی نامیدن در بیماران آفازی ناروان

26/7/96

خانم دبیریان

کاهش اکولیلیا در کودکان اوتیسم

24/8/96

خانم دکتر قیومی

ارزیابی و درمان اختلالات صدا ناشی از تنس های اسکلتی عضلانی (MTD)

29/9/96

آقای دکتر دشته له ای

درمان های نوین اختلال بلع در اختلالات نورولوژیک

27/10/96

آقای پورمحمد

لکنت و امواج مغزی

25/11/96

خانم دکتر قائمی

بررسی اثر بخشی صوت درمانی بر اختلالات صوت عملکردی، ارگانیک و نرولوژیک

29/01/97

خانم دکتر مالکی

حافظه فعال و ارتباط آن با زبان

26/02/97