برنامه هفتگی دانشجویان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه هفتگی دانشجویان گفتاردرمانی 

 

 

برنامه کلاسی رشته گفتاردرمانی ورودی 1400 ترم 1 در نیمسال اول 1401-1400

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

اصول توانبخشی-اقای دکترجعفرزاده

 

اناتومی عمومی –دکتر طهماسبی

 

 

زبانشناسی-خانم دکتر فضائلی

 

یکشنبه

روانشناسی عمومی-اقای دکتر قادری

ژنتیک –خانم دکترحمزه لوئی

تربیت بدنی 1 خواهران گروه54

فارسی - دکترکاظمیان

فارسی-دکترکاظمیان

 

 

دوشنبه

کامپیوتر-اقای دکتر جعفرزاده

مبانی اسیب گفتارو زبان-دکتر سبحانی

تربیت بدنی 1 خواهران  گروه56و برادران گروه55

اندیشه اسلامی1

خواهران-دکترنمازی زادگان

برادران-اقای ترابی

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

روانشنسی-دکترقادری

بهداشت عمومی وکمکهای اولیه-دکتر شاهرودی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته گفتاردرمانی ورودی 99 ترم 3در نیمسال اول 1401-1400

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

روانشناسی یادگیری-خانم دکتر خلوتی

 

شنوایی و روشهای ارزیابی عملی(مرکز جامع)-اقای دکترجعفرزاده

شنوایی و روشهای ارزیابی عملی(مرکز جامع) اقای دکترجعفرزاده

 

یکشنبه

شنوایی و روشهای ارزیابی نظری-اقای دکتر جعفرزاده

 

اختلالات تکاملی زبان 1-دکترحارث ابادی

 

 

شنوایی و روشهای ارزیابی عملی(مرکز جامع) اقای دکترجعفرزاده

شنوایی و روشهای ارزیابی عملی(مرکز جامع) اقای دکترجعفرزاده

 

 

دوشنبه

روانپزشکی کودک و نوجوان-خانم دکترمیرزاده

فیزیولوژی و نورو فیزیولوژی دستگاه شنوایی و تعادل-اقای دکترجعفرزاده10تا13

 

 

اخلاق حرفه ای-دکترمالکی

 

 

سه شنبه

انالیز اکوستیک گفتارنظری (بخش عملی با برنامه کامپیوتر هماهنگ شود) -اقای دکترجعفرزاده

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام خواهران وبرادران

تاریخ تحلیلی صدر اسلام خواهران

 

 

چهارشنبه

اختلالات تکاملی زبان 1- خانم دکتر مالکی

بیماریهای گوش وبینی وگلو-دکتر افضلی-دکتر رجعتی-دکتر بخشایی-دکتر خدیوی –دکتر روشن ضمیر

دکتر رجعتی(12-10)

دکتر افضل زاده(12-10)

دکتربخشایی(باهماهنگی نماینده)

دکتر خدیوی(           )

دکترروشن ضمیر(دوشنبه15-13)

 

شنوایی و روشهای ارزیابی عملی(مرکز جامع) -اقای دکترجعفرزاده

شنوایی و روشهای ارزیابی عملی(مرکز جامع) -اقای دکترجعفرزاده

 

پنجشنبه

کاراموزی 3

کاراموزی3

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته گفتاردرمانی ورودی 98 ترم 5در نیمسال اول 1401-1400

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

مشاوره در گتاردرمانی-دکترقائمی

اختلالات صوت-دکترقائمی

 

فرهنگ و تمدن خواهران

فرهنگ و تمدن برادران

 

یکشنبه

اختلالات حرکتی گفتار در دوران رشد-دکترمالکی

 

 

 

 

 

دوشنبه

اصطلاحات پزشکی-دکتر سبحانی

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

اختلالات تکاملی زبان در اسیب دیدگی شنوایی-دکتر حارث ابادی

 

 

انقلاب خواهران

انقلاب خواهران وبرادران

 

 

چهارشنبه

 

 

 

بیماریهای اعصاب در ارتباط با اختلالات گفتار و زبان-خانم دکتر الفتی

کاربرد روشهای پارا کلینیک -50درصد گروه رادیو لوژِی خانم دکتر خادمی –اقای دکتر اسدی نژاد-50درصد کل گروه گفتاردرمانی

 

پنجشنبه